Rapid-deployment, fabricated steel buildings for various purposes./hutní a ocelové haly pro různé účely

Co nabízíme:
Design, supply and installation of rapid-deployment buildings for various purposes: - industrial, storage buildings; - office buildings, - commercial buildings; - sports buildings.
-----------------------------------
Projekce, dodávka a montáž rychlého nasazení staveb pro různé účely: - průmyslové, skladovací budovy; - Kancelářské budovy, - komerční budovy; - Sportovní haly.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Organizations offering the same services as we do to share experience in design and production of buildings and constructions.
------------------------------------
Organizace, které nabízejí stejné služby jako my; sdílet zkušenosti v oblasti navrhování a výrobě budov a staveb.

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Výrobní dohoda
  • Technická spolupráce
  • Služby

Zástupce

Pan Oleg Petrov
Director/ředitel

Paní Olga Petrova
CEO/jednatel
Zpět na seznam