Control cash registers, office and air-conditioning equipment/Kontrolní pokladny, kancelářské a klimatizační zařízení.

What we offer:
Sale, maintenance and repair of control cash registers, office and air-conditioning equipment.
---------------------------------
Prodej, údržba a opravy kontrolních pokladen, kancelářské a klimatizačních zařízení.

What we are looking for:
Signing contracts for the supply of equipment for milling metal machining (CNC machine)
----------------------------------
Podpis smlouvy na dodávku zařízení pro frézování obrábění kovů (CNC stroje)

Collaboration sought:
  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation
  • Services

Responsible

Mr Igor Kvitkovskii
Director/ředitel

Ms Anna Nikolaeva
CEO/jednatel
back to list