Control cash registers, office and air-conditioning equipment/Kontrolní pokladny, kancelářské a klimatizační zařízení.

Co nabízíme:
Sale, maintenance and repair of control cash registers, office and air-conditioning equipment.
---------------------------------
Prodej, údržba a opravy kontrolních pokladen, kancelářské a klimatizačních zařízení.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Signing contracts for the supply of equipment for milling metal machining (CNC machine)
----------------------------------
Podpis smlouvy na dodávku zařízení pro frézování obrábění kovů (CNC stroje)

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Výrobní dohoda
  • Technická spolupráce
  • Služby

Zástupce

Pan Igor Kvitkovskii
Director/ředitel

Paní Anna Nikolaeva
CEO/jednatel
Zpět na seznam