Custom manufacture of sheet metal/Zakázková výroba z plechu

What we offer:
Know-how and technology of metal processing on their own 13 CNC systems (including fully automatic): - Laser cutting, - Punch, - edging, Other technologies (stamping, welding, cutting, spot welding, riveting, etc.) Including installation.
------------------------------------
Know-how a technologii zpracování plechu na vlastních 13 CNC systémech (včetně plně automatizovaných): - pálení laserem, - děrování, - ohraňování, Další technologie (lisování, sváření, broušení, bodové svařování, navařování, nýtování, aj.) včetně montáže.

What we are looking for:
A manufacturer who needs for his final product subcontract components, assemblies or complete products from sheet metal.Our customers are usually transnational corporations (90% of our production is exported), in addition to requiring high quality and timely production of the corresponding system of management and cooperation.
----------------------------------------
Výrobce, který potřebuje pro svůj finální produkt subdodávky komponent, sestav anebo kompletních výrobků z plechu. Našimi zákazníky jsou zpravidla nadnárodní korporace (90% naší produkce je exportováno), vyžadující kromě kvalitní a včasné výroby také odpovídající systém řízení a spolupráce.

Collaboration sought:
  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement

Responsible

Mr Oliver Mokriš
Vice Chairman/místopředseda představenstva
back to list