Air treatment - the atmosphere at the desired parameters of moisture/Úprava vzduchu- atmosféry na požadované parametry vlhkosti

Co nabízíme:
Meet with you and determine whether we can help you in our business. We offer cooperation to the development, design, production services for solving a state where dry air is harmful.
-----------------------------
Setkat se s Vámi a zjistit, zda Vám v našem oboru podnikání můžeme pomoci! Nabízíme spolupráci vývoji, projekci, výrobě službám, pro řešení stavu, kdy suchý vzduch škodí.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We are looking for the joy of working and new satisfied customers and partners.
------------------------------------
Hledáme radost z práce a spokojené nové zákazníky a partnery.

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Technická spolupráce
  • Spolupráce ve V&V
  • Služby

Zástupce

Pan Ing. Vladimír Harazím
director/ředitel


Zpět na seznam