1. Profil 1
  2. Profil 2

Technical and Technology equipment of buildings / Technické a technologické zařízené budov

Co nabízíme:
Solving systems of technical and technological equipment of buildings - design, manufacture, installation, wiring, instrumentation and control, service.
-------------------------------------
Řešení systémů technických a technologických zařízení budov – projekce, výroba, montáž, elektrické rozvody, měření a regulace, servisní služby.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Business cooperation in the areas of interactive learning systems (area of education) and pure steam generators (healthcare, pharmaceutical, food, etc.)
-------------------------------------
Obchodní spolupráce pro oblasti Interaktivních výukových systémů INVYSYS (oblast středního školství) a vyvíječů čisté páry (oblast zdravotnictví, potravinářství aj.)

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Technická spolupráce
  • Spolupráce ve V&V
  • Služby

Zástupce

Pan Ing. Ladislav Lněníček
Chairman of the Board / Předseda představenstva

Engineering and Metalwork/Strojní a zámečnická výroba

Co nabízíme:
Capacity for the production of machine parts, welding of alloyed and unalloyed materials.
-----------------------------------------------------
Výrobní kapacity na výrobu strojních částí, svařování dílů z legovaných a nelegovaných materiálů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Business and technical cooperation in the area of engineering production for domestic and foreign customers.
------------------------------------------------------
Obchodní a technickou spolupráci pro oblast strojírenské výroby pro tuzemské a zahraničí zákazníky.

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Technická spolupráce

Zástupce

Pan Jan Lněníček
Head of production/vedoucí výroby
Zpět na seznam