Information Systems HELIOS / Informační systémy HELIOS

Co nabízíme:
We offer complex tools for effective management of your company. Our specialization: Information Systems Helios Green, Helios Orange, Barcodes and comprehensive sales and service of IT equipment. Quantity, relevance and availability of critical information when you need it, determine the success of your strategic decisions.
HELIOS system easily adapts to the specific needs of the company. We plan also many specialized modules forming the branch solutions.
----------------
Nabízíme komplexní nástroje pro efektivní řízení vaší společnosti. Naše specializace: informační systémy HELIOS Green, HELIOS Orange, Čárové kódy a komplexní prodej a služby IT techniky. Množství, relevance a dostupnost důležitých informací ve chvíli, kdy je potřebujete, rozhodují o úspěchu vašich strategických rozhodnutí.
Systémy Helios se snadno přizpůsobí konkrétním potřebám firmy. Jsou přichystané i mnohé specializované moduly, tvořící tzv. branžová řešení.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We are looking for customers from manufacturing and trade industry.
-----------------
Hledáme zákazníky z výrobního a obchodního průmyslu.

Hledaná spolupráce:
  • Služby

Zástupce

Paní Bc. Tereza Juránková
Trade assistant / Asistentka obchodu
Zpět na seznam