Flow-meters, liquid level gauges, multipoint control angular deviations./Průtokoměry, hladinoměry (tekuté), kontroloměry úhlových odchylek.

Co nabízíme:
Development and production of self-designed instruments. Flow-meters free flow "STREAM", liquid level gauges, multipoint control angular deviations
----------------------------------
Vývoj a výroba vlastních navržených nástrojů. Průtokoměry volný tok "Stream", a měřidla hladiny, řídicí ovládání úhlových odchylek

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Companies interested in introducing and distributing our instruments in their region, including the possibility of joint production
-------------------------------------
Firmy, které mají zájem o zavádění a distribuci našich nástrojů ve svém regionu, včetně možnosti společné výroby.

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Výrobní dohoda
  • Technická spolupráce

Zástupce

Pan Valerii Trofimov
CEO/jednatel

Paní Larisa Trofimova
Zpět na seznam