Equipment and spare parts for the food and chemical industries./Vybavení a náhradní díly pro potravinářský a chemický průmysl.

Co nabízíme:
Production of equipment and spare parts for the food and chemical industries. Design and production of non-standard industrial equipment. Manufacturing of products and parts according to customer's documentation. Engineering services. Service maintenance.
--------------------------------------
Výroba zařízení a náhradních dílů pro potravinářský a chemický průmysl. Konstrukce a výroba atypických průmyslových zařízení. Produkce výrobků a dílů dle dokumentace zákazníka. Inženýrské služby. Servisní obsluha.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Industrial enterprises interested in the representation on the territory of Russia. Priority: joint production in Russia and after-sales service for the equipment supplied. Production in Russia for export is possible.
--------------------------------
Průmyslové podniky, které mají zájem o reprezentaci na území Ruska. Priorita: společná výroba v Rusku a poprodejní servis. Výroba v Rusku za účelem exportu je možná.

Hledaná spolupráce:
  • Technická spolupráce
  • Služby

Zástupce

Pan Sergei Baev
Director/ředitel
Zpět na seznam