Processing of metals by power laser / Zpracování kovů pomocí výkonného laseru

Co nabízíme:
We perform custom processing of metals by a power laser on a „job-shop“ basis. We were the first company in the Czech Republic offering this technology for: laser hardening of moulds, tools, gears, turbine blades and various machine parts; laser cladding with wear resistant or corrosion resistant coatings; laser welding of components for the transport, rail transport, automotive, power and building industries.
We also offer: chemical and microstructure analysis of materials, consultancy and technology development services, our own transport of moulds and other parts with mass under 1.4 tons; overhead crane with a 12.5 tons capacity; mobile laserwork station. We build laser robotics work centers to customer specification. New we offer CNC machining.
-------------------
Zabýváme se zpracováním kovů pomocí výkonného laseru, jako tzv. "job-shop". Jako první v České republice jsme začali zakázkově vyrábět: - laserové kalení forem, nástrojů, ozubení lopatek turbín a nejrůrnějších strojních dílů, laserové navařování vrstev odolných proti otěru nebo korozi, laserové svařování dílů pro dopravu, železniční dopravu, automobilový průmysl, energetický a stavební průmysl.
Dále nabízíme: chemické a mikrostrukturní analýzy materiálů; poradenství a technologický rozvoj služeb; vlastní dopravu forem a dalších dílů s hmotností do 1,4 tuny; mostový jeřáb s kapacitou 12,5 tun; mobilní laserová stanice.
Stavíme laserová robotizovaná pracoviště dle zadání zákazníka. Nově nabízíme CNC obrábění.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We are looking for a partner with a focus on mechanical engineering and metal working and producer of metal components, tools and machines. We offer co-operation in metal processing by power laser on a "job-shop" basis. Laser welding of components for the transport, rail transport, automotive, power and building industries. Laser hardening of moulds, tools, gears, turbine blades and various machine parts. Laser cladding with wear resistant or corrosion resistant coatings.
--------------------
Hledáme partnery se zaměřením na strojírenství, kovoobrábění, výrobce kovových dílů, nástrojů a strojů.

Hledaná spolupráce:
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda
  • Technická spolupráce
  • Spolupráce ve V&V
  • Služby

Zástupce

Pan Ing. Tomáš Mužík
Jednatel, ředitel
Zpět na seznam