1. Profil 1
  2. Profil 2
  3. Profil 3

[67-N JAC COUPLING] Gear Coupling / Spojka ozubené kolo

Co nabízíme:
Gear Coupling: - Smaller and lighter than any other couplings, - Capacity of handling heavy loads, - Without noise and vibration with high speed operation, - Good operation in axial misalignment, - Easy to attach on both sleeve as there are grooves, - No leakage of grease
---------------------------
Spojka ozubené kolo: - Menší a lehčí než jakákoliv jiná spojka, - Dostatečná kapacita pro manipulaci s těžkými břemeny, - Bez hluku a vibrací s vysokými otáčkami, - Dobrý provoz v axiálním vychýlení, - Snadné připevnění na obě objímky pomocí drážek, - Žádný únik mastnoty

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
[ To whom to supply ]: Cranes and hoist, Elevators, Generators, Machine Tools, Compressors, Blowers, Press Printing Food industry, Converyors, Rubber industry, Paper Mills, Steel Manufacture, Rubber industry
[ Customer benefits ]: - High quality industrial power transmission couplings, - Efficient performance
---------------------------
[Komu dodávat]: Jeřáby a výtahy, Výtahy, generátory, obráběcí stroje, kompresory, dmychadla, Press Printing pro potravinářský průmysl, Converyors, gumárenský průmysl, papírny, výroba oceli gumárenství
[Výhody pro zákazníka]: - Vysoká kvalita přenosu silové průmyslové spojky, - Efektivní výkon

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)

Zástupce

Pan Manager JT Lim
Overseas Sales Manager


[67-N JAC COUPLING] Grid Coupling / Mřížková spojka

Co nabízíme:
Grid Coupling: - Quick and easy installation, - Replace-In-Place design, - Wearing member of a Steel-flex coupling, - A fraction of the complete coupling cost, - Tapered grids are accessible through the quickly removable cover.
----------------------------
Mřížková spojka: - Rychlá a snadná instalace, - Replace-In-Place design, - Součást spojky Steelflex, - Část nákladů kompletní spojky, - Mřížky jsou přístupné prostřednictvím rychle odnímatelného krytu.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
[ To whom to supply ]: Cranes and hoist, Elevators, Generators, Machine Tools, Compressors, Blowers, Press Printing Food industry, Conveyors, Rubber industry, Paper Mills, Steel Manufacture, Rubber industry
[Customer benefits]: - High quality industrial power transmission couplings, - Efficient performance
-------------------------
[Komu dodávat]: Jeřáby a výtahy, výtahy, generátory, obráběcí stroje, kompresory, dmychadla, Press Printing pro potravinářský průmysl, dopravníky, gumárenský průmysl, papírny, ocel výroba, gumárenský průmysl
[Výhody pro zákazníka]: - Vysoká kvalita přenosu silové průmyslové spojky, - Efektivní výkon

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)

Zástupce

Pan Manager JT Lim
Overseas Sales Manager


[67-N JAC COUPLING] Disc coupling / Kotoučová spojka

Co nabízíme:
Disc coupling: - High reliability, - Easy maintenance, - Additional torque density, - High quality design functions with our current products and already installed Disc coupling
-------------------------
Kotoučová spojka: - Vysoká spolehlivost, - Snadná údržba, - Dodatečná hustota točivého momentu, - Vysoká kvalita, funkce našich současných produktů a již úspěšně nainstalováná kotoučová spojka

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
[ To whom to supply ]: Cranes and hoist, Elevators, Generators, Machine Tools, Compressors, Blowers, Press Printing Food industry, Conveyors, Rubber industry, Paper Mills, Steel Manufacture, Rubber industry
[Customer benefits]: - High quality industrial power transmission couplings, - Efficient performance
---------------------
[Komu dodávat]: Jeřáby a výtahy, výtahy, generátory, obráběcí stroje, kompres, dmychadla, opravníky, gumárenský průmysl, papírny, ocel výroba, gumárenský průmysl
[Výhody pro zákazníka]: - Vysoká kvalita přenosu silové průmyslové spojky, - Efektivní výkon

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)

Zástupce

Pan Manager JT Lim
Overseas Sales Manager


Zpět na seznam