1. Profil 1
  2. Profil 2

[67-K Optiroad] Corrugated Optic Duct / Vlnité optické potrubí

Co nabízíme:
Corrugated Optic Duct: - Optical cable, - Metalic electic cables, - CCTV, - FTTH cables, - Water supply,electrical conduits
----------------------------------------------------------------------
Vlnité optické potrubí: - Optický kabel, - Kovové elektrické kabely, - CCTV, - FTTH kabely, - Zdroj vody

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
[ To whom to supply ]: Who producing conventional duct
Who want to start new business in Pipe production field
[Area of application]: - Electrical Cable protection & Water Supply, - Telecommunication company, Express Highway, Railroad Office, Civil Construction company, - Electric Power Corp, Oil & Gas Company
---------------------------------
[Komu dodávat]: - Kdo vyrábí konvenční kanály, - Kdo chce začít nové podnikání v oblasti výroby trubek
[Oblast použití]: - Elektrické kabely ochrana & dodávka vody
- Telekomunikační společnost, železnice, úřady, stavební a civilní firmy, - elektrárny, plynárny, ropné závody

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda
  • Technická spolupráce
  • Spolupráce ve V&V
  • Licence

Zástupce

Pan CEO Kyung Ro Lee
President


[67-K OPTIROAD] Corrugated Flexible Pipe / Vlnité ohebné trubky

Co nabízíme:
Corrugated Flexible Pipe: - Extra high voltage cables, - Drainage, - Manhole
---------------------------------------
Vlnité ohebné trubky: - Extra vysokonapěťové kabely, - Drenáž, - Průchody

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
[ To whom to supply ]: Who producing conventional duct
Who want to start new business in Pipe production field
[Area of application]: - Electrical Cable protection & Water Supply, - Telecommunication company, Express Highway, Railroad Office, Civil Construction company, - Electric Power Corp, Oil & Gas Company
[Customer benefits]: - Patent registered(45 countries), - Saving installation cost, - Available to install from narrow place, - Quick Installation, - No need to connect between manhole, - Strength for outer shock or compression.
---------------------------------------
[Komu dodávat]: Kdo vyrábí konvenční kanály
Kdo chce začít nové podnikání v oblasti výroby trubek
[Oblast použití]: - Elektrické kabely ochrana & zásoby vody
- Telekomunikační společnost, železnice, úřady, civilní a stavební firmy, - Elektrárny, plynárny a ropné závody
[Výhody pro zákazníka]: - Patenty registrovány (45 zemí), - úspora nákladů, - Rychlá instalace, - Není nutné připojit mezi šachty, - Síla pro vnější tlak nebo komprese.

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)

Zástupce

Pan CEO Kyung Ro Lee
President


Zpět na seznam