[67-E DONGWOO] Hydraulic Relief Valve / Hydraulický pojistný ventil

Co nabízíme:
Hydraulic Relief Valve: - The relief valves for Main Control Valve in an excavator, - Control the quantity and pressure of oil, - Contols the flow of oil in Traveling / Swing motor, - Well-known and chosen by Volve, Doosan, Hyundai, Flutek, SDLG and SANY
---------------------------------------------------------------------------
Hydraulický pojistný ventil: - Pojistné ventily pro hlavní regulační ventil do rypadla, - Řídí množství a tlak oleje, - Kontroluje průtok oleje v cestovním / otáčivém motoru, - Známá značka, kterou si vybral Volve, Doosan, Hyundai, Flutek, SDLG a SANY

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
[ To whom to supply ]: - Excavator manufacturers
- Construction equipment A/S company
[Customer benefits]:- The quality of relief valves can be guaranteed as the first vendor of volve, Doosan over 20years.
---------------------------
[Komu dodávat]:- výrobci bagrů a stavebních strojů A / S společnost
[Výhody pro zákazníka]: - Kvalita pojistných ventilů může být zaručena jako první dodavatelem volve Doosan více než 20 roků.

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)

Zástupce

Paní Eun-Ji Park
Overseas Sales Manager


Zpět na seznam