[67-D AY Heavy Industries] Hydraulic Breaker / Hydraulické kladivo

Co nabízíme:
Hydraulic Breaker: - Durability : Chisel pin, Through Bolt is Bigger than other companies and improved durability. Minimized process of Bracket welding and strengthened durability. - Function : Applied 2 step stroke and Idle blow preventing structure system. Maximized impact power. - Supplementation : Fixed the problem with Chisel pin looseness. No oil leakage when changing the control valve. Prevention of vibration between power cell and bracket when assembling. - Ease of use : Simply disassemble and assemble. Control Valve can be replaced on site speedily. Easy maintenance. (time and cost saving) Longer lifetime of the parts.
---------------------------------
Hydraulické kladivo: - Trvanlivost: použit hloubkový vrták, který je větší než u jiných firem a má větší odolnost. Minimalizován proces svařování a je posílena jeho trvanlivost. - Funkce: Aplikovány 2 kroky - rána a slepá rána, které slouží k prevenci struktury systému. Maximální vliv na výkon. - Doplnění: Opraven problém s volným vrtákem. Nedockází k úniku oleje při změně regulačního ventilu. Prevence vibrací mezi energetickým článkem a držákem při montáži. - Snadné použití: Stačí demontovat a sestavit. Regulační ventil lze vyměnit rychle na místě. Snadná údržba. (krátký čas a úspora nákladů). Delší životnost jednotlivých dílů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
[ To whom to supply ]: - Construction Machinery Company, - A Company dealing with excavator or skid steer loader, - Construction Machinery rental Company, - Heavy Construction Equipment Company,
[Area of application]: - Construction
[Customer benefits]: - Not to need to disassemble whole parts when the control valve have a problem. So, customer can save time and cost and also the part's life can be extended.
--------------------------
[Komu dodávat]: - Vybavení pro stavební /strojní firmy, - Společnost zabývající se bagry nebo kompaktními nakladači, - půjčovny stavebních strojů, - Těžká stavební technika
[Oblast použití]: - Stavebnictví
[Výhody pro zákazníka]: - Není třeba rozebírat celé části, pokud má nějaký problém regulační ventil. Takže zákazník může ušetřit čas a náklady a také životnost může být prodloužena.

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)

Zástupce

Paní Staff Ji-Hyun Lee
Overseas Sales Department Staff


Zpět na seznam