1. Profil 1
  2. Profil 2
  3. Profil 3

[67-C HANSHIN CHAIN] RoboChain - HSP Type / Energetický řetěz - typ HSP

Co nabízíme:
RoboChain - HSP Type: - Moving predefined lengths in order to maximize protection of cables and hoses that provide electricity, pneumatic pressure, - Easy access and installation of cables and hoses, - All parts are made of highly durable engineering plastic.
-----------------------------------
Energetický řetěz - typ HSP: - Proměnlivá předdefinovaná délka, aby se maximalizovala ochrana kabelů a trubic, které rozvádí elektrickou energii, a pneumatický tlak, - Snadný přístup a instalace kabelů a trubic, - Všechny díly jsou vyrobeny z vysoce odolného technického plastu.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
[ To whom to supply ]: Factory automation related industry and automation parts store.
[Area of application]: - Electronic and electrical machine, industrial robot, machining center and many more
[Customer benefits]: - Prolonged durability and use
- Technological advance over 30 years of research and development, - Products go through reliability authentication tests at the Hanshin R&D Center
--------------------------------
[Komu dodávat]: Automatizace výroby související s průmyslem a automatizace dílů sklad.
[Oblast použití]: - Elektronický a elektrický stroj, průmyslový robot, obráběcí centrum a mnoho dalších
[Výhody pro zákazníka]: - Dlouhá životnost a využívání
- Technologický pokrok více než 30 let výzkumu a vývoje, - Produkty procházejí zkouškami ověřování spolehlivosti na Hanshin R & D Center

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)

Zástupce

Pan Manager Shawn Kim
Overseas Sales Department/zahraniční obchodní oddělení


[67-C HANSHIN CHAIN] RoboChain - Racer Plus Type / Energetický řetěz - typ Racer Plus

Co nabízíme:
RoboChain - Racer Plus Type: - Moving predefined lengths in order to maximize protection of cables and hoses that provide electricity, pneumatic pressure, - Low noise, low vibration, low particle and many more
-----------------------------
Energetický řetěz - typ Racer Plus Type: - Proměnlivá předdefinovaná délka, aby se maximalizovala ochrana kabelů a trubic, které rozvádí elektrickou energii, a pneumatický tlak, - Nízká hlučnost, nízké vibrace, nízká prašnost atd.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
[ To whom to supply ]: Factory automation related industry and automation parts store.
[Area of application]: - Semiconductor industry, electronics, clean room, etc.
[Customer benefits] :- Prolonged durability and use
- Technological advance over 30 years of research and development, - Products go through reliability authentication tests at the Hanshin R&D Center
---------------------------
Komu dodávat]: Automatizace výroby
[Oblast použití]: - Polovodičový průmysl, elektronika, čisté místnosti, atd.
[Výhody pro zákazníka]: - Dlouhá životnost a využívání, - Technologický pokrok více než 30 let výzkumu a vývoje, - Produkty procházejí zkouškami ověřování spolehlivosti na Hanshin R & D Center

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)

Zástupce

Pan Manager Shawn Kim
Overseas Sales Department/zahraniční obchodní oddělení


[67-C HANSHIN CHAIN] RoboChain - HSS Type / Energetický řetěz - typ HSS

Co nabízíme:
RoboChain - HSS Type: - Moving predefined lengths in order to maximize protection of cables and hoses that provide electricity, pneumatic pressure, - Made of steel for long stroke and durability in harsh environment
----------------------------
Energetický řetěz - typ HSS: - Proměnlivá předdefinovaná délka, aby se maximalizovala ochrana kabelů a trubic, které rozvádí elektrickou energii, a pneumatický tlak, - Vyrobeno z oceli pro dlouhé pojezdy a odolné vůči nepřízivému okolí

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
[ To whom to supply ]: Factory automation related industry and automation parts store.
[Area of application]: - Iron and steel mill industry, - Machining center, - Industrial plant facilities , - For other industrial application
[Customer benefits]: - Prolonged durability and use, - Technological advance over 30 years of research and development, - Products go through reliability authentication tests at the Hanshin R&D Center
---------------------------
[Komu dodávat]: Automatizace výroby
[Oblast použití]: - Želez. a ocelárenský průmysl, - Obráběcí centrum, - průmyslový závod, - Pro jiné průmyslové aplikace
[Výhody pro zákazníka]: - Dlouhá životnost a využívání, - Technologický pokrok více než 30 let výzkumu a vývoje, - Produkty procházejí zkouškami ověřování spolehlivosti na Hanshin R & D Center

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)

Zástupce

Pan Manager Shawn Kim
Overseas Sales Department/zahraniční obchodní oddělení


Zpět na seznam