Design of Structural Steel/Konstrukce z konstrukční oceli

Co nabízíme:
Our company can design any kind of steel structures. Commonly any kind of industrial buildings like cement plants, mining facilities, bridges and major architectural structures according to EC, AISC, IBC/UBC. In need of not design but just detail drawings, we can model your previously designed structure in BIM softwares, and create all the manufacturing details of part and assembly drawings.
------------------------------------
Naše společnost může navrhnout jakékoliv ocelové konstrukce - např. průmyslové stavby jako jsou cementáreny, důlní zařízení, mosty a velké stavební konstrukce podle EC, AISC, IBC / UBC. Pro detailní výkresy, můžeme modelovat se svou dříve navrženou strukturou BIM softwaru a vytvořit všechny výrobní detaily dílů a montážních výkresů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We are looking for customers or partners need structural engineering services especially on designing structural steel.
------------------------------------
Hledáme zákazníky a partnery, kteří potřebují strukturální inženýrské služby především na navrhování ocelových konstrukcí.

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Technická spolupráce
  • Služby

Zástupce

Pan Erdem Gedik
Civil Eng. M.Sc./inženýr
Zpět na seznam