Dealership companies in Spain / Obchodní zastoupení pro Vaši firmu ve Španělsku

Co nabízíme:
Representation of your company in Spain. Preparation of the product for the Spanish market. Contact point for your company in Spain. Representation in negotiations on the Spanish market. Search for business partners and distributors in Spain. Complete Business Services in Spain. Consultancy and advisory services for the Spanish market. Market research and analysis - Spain. Export, Import - from the Czech Republic to the ESP, and vice versa.
---------------------
Zastupování Vaši firmy ve Španělsku. Příprava produktu pro španělský trh. Kontaktní místo pro Vaši firmu ve Španělsku. Zastupování při jednání na španělském trhu. Vyhledávání obchodních partnerů a distributorů ve Španělsku. Kompletní obchodní služby ve Španělsku. Poradenství a konzultace pro španělský trh. Průzkumy a analýzy trhu - Španělsko. Export, Import - z ČR do ESP a naopak.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We are looking for business partners among mid-sized companies that already have experience of neighboring markets of the Czech Republic and are now looking for opportunities in new markets. We are looking for a manufacturer not reseller !!!
-----------------------
Hledáme obchodní partnery z řad středních firem, které již mají zkušenost z okolních trhů ČR a nyní hledají příležitosti na trzích nových. Hledáme výrobce nikoli přeprodejce !!!


Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Technická spolupráce
  • Licence
  • Investice, financování
  • Služby

Zástupce

Pan Ing. Ph.D. Josef Dobrý
CEO / Jednatel a řediteli společnosti
Zpět na seznam