Compact container technological units, M&E Installation/Kompaktní nádoby, technologické celky, M & E instalace

Co nabízíme:
* Experience in engineering, fabrication and installation of container technological units (filtration and ventilation units for air intake of GAS turbines, skids, other measuring & controling technology).
* M&E Installation service, commissioning (worldwide)
-------------------------------------
* Zkušenosti ve strojírenství, výroby a montáže kontejnerových technologických celků (filtrace a větrací jednotky pro přívod vzduchu plynových turbín, tahače, jiné měřicí a vykoné technologie).
* M & E Instalační služba, uvedení do provozu (celosvětově)

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
* Parts supplier
* Customers from the field of GAS turbines, Oil&Gas, Energy
* Business agents for foreign markets
------------------------------------
* dodavetele částí
* Zákazníci z oboru plynových turbín, zemní plyn, energetika
* Obchodní zástupci pro zahraniční trhy

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda
  • Technická spolupráce
  • Služby

Zástupce

Pan Ing. Adam Kukuczka
CEO/jednatel


Zpět na seznam