Research, development and production of tools and gauges/Výzkum, vývoj a výroma nářadí a měřidel

Co nabízíme:
ZKL-Tech Tools, Inc. is part of ZKL and offers: - Development and construction of special tools, piece and small batch production of parts and assemblies according to customer requirements, - High-precision manufacturing plants in Brno and Klasterec, - Repair and reconstruction tools consultation and close cooperation with technology. ZKL Tech-Tools, a. s. is a traditional producer of tools and measuring instruments manufacturing. As part of its manufacturing operations we have high quality technical equipment including metrology and workplace skills development, production and testing tools using CAD-CAM systems and other IT technologies. Part of the company's prototyping and development platform for prototyping bearings, special tools and equipment for the needs of mass production bearings. Another segment of products are machine parts according to drawings supplied by customers.
----------------------------------
Společnost ZKL Tech-Tools, a.s. je součástí koncernu ZKL a nabízí: - vývoj a konstrukci speciálního nářadí, kusovou a malosériovou výrobu dílů a sestav dle požadavků zákazníka, - vysoce přesnou výrobu v závodech v Brně a Klášterci nad Ohří, - opravy a rekonstrukce nářadí konzultace a úzkou spolupráci s techniky. ZKL Tech-Tools, a. s. je tradičním výrobcem nástrojů, nářadí a měřidel pro strojírenskou výrobu. V rámci svých výrobních provozů disponuje kvalitním technickým vybavením včetně metrologického pracoviště a schopnosti vývoje, výroby a testování nástrojů a nářadí s využitím CAD-CAM systémů a dalších IT technologií. Součástí společnosti je prototypová a vývojová základna pro výrobu prototypů ložisek, speciálních nástrojů a zařízení pro potřebu sériové výroby ložisek. Dalším segmentem výrobků jsou strojní díly dle výkresové dokumentace dodané zákazníky.


Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We are looking for a quality and reliable partner, which would have supplied our products and services in the required quality at the required time and agreed price.
-------------------------------
Hledáme kvalitního a spolehlivého partnera, kterému by jsme dodávali naše výrobky a služby v požadované kvalitě, v požadovaném čase a dohodnuté ceně.

Hledaná spolupráce:
  • Výrobní dohoda
  • Technická spolupráce
  • Spolupráce ve V&V

Zástupce

Pan Vítězslav Celý
Business and technical representative/Obchodně technický zástupce

Pan Ing. Leoš Šilhan
Director / Výkonný ředitel
Zpět na seznam