Paint and varnish materials/malířský a natěračský materiál

What we offer:
The company manufactures finish materials (color paste, emulsion paint, primers, etc.).
-------------------------------
Firma vyrábí dokončovací materiály (barevná pasta, emulze, podkladové nátěry, atd.).

What we are looking for:
The company is interested in technologies for industrial process optimization (automatization, manufacturing lines (e.g. packing).
------------------------------------
Společnost má zájem o technologie pro optimalizaci průmyslových procesů (automatizace, výrobní linky (např. balení).

Collaboration sought:
  • Technical co-operation
  • Services

Responsible

Ms Maria Milyaeva
sales manager/manager prodeje
back to list