Basalt fiber based materials/Materiály na bázi čedičového vlákna

Co nabízíme:
The basalt fiber based materials exhibit properties of longevity, fireproof, hardness, chemical resistance, dielectric chemical resistance, radioparency. There is no chemical bind in materials. It is ideally suitable for pipes covering and fire protection, steelworks, air delivery pipes, cable conduits. In addition, basalt fiber based materials are used for heat-treatment machinery.
------------------------------------
Vlastnosti materiálů na bázi čedičového vlákna vykazují dlouhověkost, jsou ohnivzdorné, tvrdé, chemicky odolné, (dielektrická chemická odolnost). Nevážou žádné chemické prvky. Je ideální pro krytí trubekt a požární ochrany, ocelárny, vzduchovody, kabelové kanály. Kromě toho se materiály na bázi čedičového vlákna používají pro strojní tepelné zpracování/zařízení.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
The company is looking for consumers, partners for joint venture in Russia or other countries. The company is interested in consumers from the Czech Republic, the Slovak Republic and other countries in the field of construction (boiler and high-temperature conduit construction and repairing), nuclear power, chemical industry (pipe and equipment covering).
------------------------------------------
Společnost hledá zákazníky, partnery pro společný podnik v Rusku a dalších zemích. Společnost má zájem o spotřebitele z České republiky, Slovenské republiky a dalších zemí v oblasti stavebnictví (kotle a vysokoteplotní vedení výstavby a opravy), jadernou energetiku, chemický průmysl (trubky a krycí vybavení).


Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Výrobní dohoda
  • Technická spolupráce

Zástupce

Pan Boris Lutchenko
deputy director/zástupce ředitel


Zpět na seznam