Wood products/výrobky ze dřeva

Co nabízíme:
Dry boards (wood moisture content is 12-14%): euro-batten, block house, floor board, timber imitation. Wood brick (wood moisture content is 8-10%): fuel briquettes «Nestro», industrial (gray) pellets, white pellets. Delivery volume of edged board is 2000 m3 per month.
----------------------------------
Firma vyrábí suché desky (dřevo obsah vlhkosti 12 až 14%): Euro lišty, panely domů, podlahové desky, imitace dřeva. Dřevěné cihly (dřevo obsah vlhkosti 8-10%): palivové brikety «NESTRO», průmyslové (šedé) pelety a bílé pelety. Objem dodávka broušených desek je 2000 m3 za měsíc.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
The company is looking for consumers which are ready to use the wood products or companies which will represent the products in Europe.
The company is interested in wood working technologies which provide improvement of properties of end product.
------------------------------
Společnost hledá zákazníky, kteří použivají výrobky ze dřeva nebo společnosti, které budou reprezentovat jejich výrobky v Evropě.
Společnost má zájem o dřevozpacující technologie, které zajišťují zlepšení vlastností konečného produktu.

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Technická spolupráce

Zástupce

Pan Andrey Ataev
logistic manager/logistika
Zpět na seznam