Low current systems/slaboproudé systémy

Co nabízíme:
Assembling, starting-up and adjustment, technical support service and engineering of low current systems: security and fire alarms, voice alarm, video control system, local area network, structured cabling system, access monitoring and control system.
--------------------------------
Sestavení, spouštění a seřizení, služba technické podpory; slaboproudé systémy: bezpečnostní a požární signalizace, evakuační rozhlas, video kontrolní systém, lokální síť, strukturovaná kabeláž, monitorování přístupu a kontrolní systém.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Looking for a partner for commercial agency agreement and joint venture in Russia or Czech Republic.
We are also interested in manufacturing plants which are using control systems, local area networks, cabling systems.
--------------------------------
Hledáme partnera pro obchodní dohody /agentury a společný podnik v Rusku nebo České republice.
Máme také zájem o výrobní zařízení, která používají řídicí systémy, lokální sítě, kabeláže.


Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Výrobní dohoda

Zástupce

Pan Boris Truveller
director/ředitel
Zpět na seznam