Services in investment construction / Služby v investiční výstavbě

Co nabízíme:
We offer complex deliveries of investment plants on turn-key basis in spheres of chemical and oil industries, manufacturing of machines and transport equipment, metallurgy, civil and residential structures and infrastructure and power engineering. We look for partners from both the Czech Republic and abroad.
--------------------
Nabízíme komplexní dodávky investičních celků formou „na klíč“ a to v oborech chemie a zpracování ropy, strojírenství a výroba dopravních prostředků, strojírenská metalurgie, občanské a bytové stavby, infrastruktura a energetika. Hledáme partnery jak z ČR, tak i ze zahraničí.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Technical cooperation.
Products for petrochemistry and chemistry.
Assembly work in chemistry and petrochemistry.
---------------------
Technická spolupráce.
Výrobky pro petrochemii a chemii.
Montážní práce v petrochemii a chemii.

Hledaná spolupráce:
  • Subdodavatelské služby
  • Technická spolupráce
  • Spolupráce ve V&V
  • Služby

Zástupce

Pan Ing. Leo Duspiva
Sales Director / Obchodní ředitel
Zpět na seznam