1. Profil 1
 2. Profil 2

Integrated Management for Industrial Optimization/Integrovaná správa pro průmyslovou optimalizaci

Co nabízíme:
The solution provided is a combination of automation engineering services and software (3rd party and proprietary) to provide intelligent data about customer plant and ease the decision making process.
By combining loop/logics, assets and alarm information, our engineers will create the best strategy to improve profits with as less efforts as possible, saving money and time.
BirminD is able to provide the whole solution, since the site survey until implementation, maintenance and an additional e-learning platform.
Our solution is easy to install and user friendly, combining the industrial standards with best UX architecture programmed by specialists.
-------------------------------------
Řešením je poskytnutí kombinace automatizace inženýrských služeb a softwaru (3-stranný a chráněný), poskytovat inteligentní data o zákaznících a usnadnit proces rozhodování.
Tím, že kombinuje logiku, aktiva a důležité informace, mohou naši technici vytvořit co nejlepší strategii s cílem zlepšit zisky s co nejménším úsilím a úsporou prostředků i času.
BirminD je schopen poskytnout celé řešení, od průzkuma na místě, přes zavedení, údržbu a přídavnou e-learningovou platformu.
Naše řešení má snadnou instalaci a je uživatelsky přívětivé, kombinuje průmyslové standardy to vše naprogramované specialisty.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Sales representative in Europe;
Potential partners;
Potential customers;
Open a branch in Europe;
Funding / Investors;
Business opportunities.
------------------------------------
Obchodní zástupce v Evropě;
Potenciální partneři;
Potenciální zákazníci;
Otevřít pobočku v Evropě;
Financování / investoři;
Obchodní příležitosti.

Hledaná spolupráce:
 • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
 • Subdodavatelské služby
 • Výrobní dohoda
 • Technická spolupráce
 • Spolupráce ve V&V
 • Investice, financování
 • Služby

Zástupce

Pan Diego Mariano
Sales Engineer/odbyt


System Integration for industry 4.0/Systémová integrace pro průmysl 4.0

Co nabízíme:
Since our engineers knows all the most common PLCs, DCSs and SCADA technologies on the market, we are able to provide services to analyze the already installed systems, evaluate the gap between them and industry 4.0 standards, prepare an action plan and implement the technologies needed to fit the plant to best practices.
----------------------------------------
Vzhledem k tomu, že naši technici znájí všechny nejběžnější PLC, DCS a SCADA technologie na trhu, jsme schopni poskytovat služby pro analýzu již instalovaných systémů, vyhodnotit mezery mezi nimi a průmyslovými standardy 4.0, připravíme akční plán a implementujeme potřebné technologie, osvědčené postupy.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
potential customers;
sales representatives;
--------------------------------------
potenciální zákazníci;
obchodní zástupci;

Hledaná spolupráce:
 • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
 • Subdodavatelské služby
 • Výrobní dohoda
 • Technická spolupráce
 • Investice, financování
 • Služby

Zástupce

Pan Diego Mariano
Sales Engineer/odbyt


Zpět na seznam