Innovative technologies locking/Inovativní technologie zamykání

Co nabízíme:
Company's product range includes:
the bolt, lever, rod locking systems, tightening fasteners, hinges, gaskets, handles or supports for cover.
---------------------------------
Sortiment společnosti zahrnuje:
otočné závory, páky, tyčové uzamykací systémy, stahovací uzávěry, panty, těsnění, madla či podpěry pro víka.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Wanted: Direct Customers and establish cooperation with companies (all sizes) that are active in the production of metal structures, cupboards, cabinets, in the field of contract manufacturing, metal processing, manufacture of railway vehicles and tunnel construction.
Industry: Packaging and Printing, Metals and metal processing, engineering and manufacturing of equipment, Construction and Infrastructure
----------------------------------
HLEDÁME PŘÍMÉ ODBĚRATELE a navázat spolupráci se společnostmi (všech velikostí), které jsou aktivní v oblasti výroby kovových konstrukcí, skříní, rozvodných skříní, v oblasti smluvní výroby, zpracování plechu, výroby železničních vozidel či stavby tunelů.
Odvětví:Obaly a tisk, Kovy a zpracování kovů, Strojírenství a výroba zařízení, Stavebnictví a infrastruktura

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)

Zástupce

Pan MA Philip Zachar
Key Account Manager
Zpět na seznam