Manufacturing of municipal and waste collection vehicles / Výroba vozidel pro sběr komunálního odpadu

What we offer:
We offer a complete spectrum of equipment to collect, process and recycle waste. Environmental Protection: Composting plants system M-U-T Kyberferm, Mechanical separating plants for waste, Mechanical biological waste recovery, Recycling plants for secondary fuel waste, Transfer compactor systems.
-------------------
Nabízíme kompletní řadu vybavení pro sběr, zpracování a recyklaci odpadů. Ochrana životního prostředí: Kompostovací systém M-U-T Kyberferm, Mechanické separační zařízení pro odpady, Mechanická recyklace biologického odpadu, Recyklační zařízení pro druhotné palivové odpady, Kompaktorové systémy.


Collaboration sought:
  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Manufacturing agreement
  • Services

Responsible

Mr Ing. Stefan Biro
CEO/jednatel
back to list