Manufacturing of municipal and waste collection vehicles / Výroba vozidel pro sběr komunálního odpadu

Co nabízíme:
We offer a complete spectrum of equipment to collect, process and recycle waste. Environmental Protection: Composting plants system M-U-T Kyberferm, Mechanical separating plants for waste, Mechanical biological waste recovery, Recycling plants for secondary fuel waste, Transfer compactor systems.
-------------------
Nabízíme kompletní řadu vybavení pro sběr, zpracování a recyklaci odpadů. Ochrana životního prostředí: Kompostovací systém M-U-T Kyberferm, Mechanické separační zařízení pro odpady, Mechanická recyklace biologického odpadu, Recyklační zařízení pro druhotné palivové odpady, Kompaktorové systémy.


Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Výrobní dohoda
  • Služby

Zástupce

Pan Ing. Stefan Biro
CEO/jednatel
Zpět na seznam