Robotic polishing department, injection molding and Vulcanisation management / Robotická leštící pracoviště, řízení vstřikolisů a vulkanizérů

Co nabízíme:
Delivery of complete control systems for injection molding and vulcaniser.
Retrofit and modernization of the injection molding procedure BAND.
Energy efficient retrofits of hydraulic servo pump SpeedPump for IMM
Delivery of complete robotic grinding and polishing centers for final finishing.
Active contact flange ACF for constant power transfer between the grinding tool and the workpiece surface. Robotic polishing department, injection molding and Vulcanisation management, energy efficiency solutions for IMM.
------------------
Dodávka kompletních systémů řízení pro vstřikolisy a vulkanizéry.
Retrofity a modernizace vstřikolisů na řízení KEBA.
Energy efficienty retrofity hydraulických servo čerpadel SpeedPump pro IMM
Dodávky kompletních robotických brousících a leštících pracovišť pro finální povrchové úpravy.
Aktivní kontaktní příruba ACF pro konstatní přenos síly mezi brusným nástrojem a obráběným povrchem. Robotická leštící pracoviště, řízení vstřikolisů a vulkanizérů, energy efficiency řešení pro IMM.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
End customers
system integrators
--------------------
Koncové zákazníky
Systémové integrátory

Hledaná spolupráce:
  • Technická spolupráce

Zástupce

Pan Ing. Pavel Herman
Sales Manager, Chairman KESAT, as/Vedoucí prodeje, předseda představenstva KESAT, a.s.
Zpět na seznam