Waste water treatment, water treatment, air treatment / Čistírny odpadních, úprava vod, čištění vzduchu

Co nabízíme:
The aim of the company is to provide comprehensive supplier services in the sphere of wastewater treatment, water treatment, and air treatment. We offer modern, high-quality and reliable products complying with the requirements of European legislation; observe high environmental standards; and meet the customers’ requirements for “easy, quick, top-quality, and environmentally friendly” services.
----------------
Cílem společnosti je poskytovat komplexní dodavatelské služby v oblasti čištění odpadních vod, úpravu vody a vzduchu. Nabízíme moderní a vysoce kvalitní a spolehlivé výrobky, které splňují požadavky evropské legislativy, dodržují přísné environmentální normy a splňují požadavky zákazníků na "snadné, rychlé, vysoce kvalitní a k životnímu prostředí šetrné" služby.Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
- partners with interensting ideas in research projects, - transmission solutions from other fields to other, -nanotechnology, filtration, oxidation, fuel cells, hydrogen...), - new foreign partners
----------------
- partnery se zajímavými nápady a problémy do výzkumných projektů, - možnost přenosu řešení jiných oborů nebo jiných oborů – např. filtrace, nanotechnologie, oxidace, palivové články, vodík …, - nové zahraniční partnery / zástupce


Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Spolupráce ve V&V

Zástupce

Pan Michal Plotěný
Head of marketing department/vedoucí marketingového odděleníPan Ing. Vladimír Jirmus


Zpět na seznam