trade promotion of cutting machines/obchod s řezacími stroji

Co nabízíme:
KOTRA seeks to promote bilateral economic cooperation between the Czech Republic and Korea. Our agency is the South Korean government non-profit organization to promote investment and trade cooperation and acts as the economic department of the Embassy of the Republic of Korea in the Czech Republic.
-------------------------------------
KOTRA se snaží podporovat oboustrannou hospodářskou spolupráci mezi Českou a Korejskou republikou. Naše agentura je jihokorejskou vládní nevýdělečnou organizací na podporu investic a obchodní spolupráce a působí zároveň jako ekonomické oddělení Velvyslanectví Korejské republiky v České republice.


Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
The aim of this website is not only to provide general information about Korea and its economy, but especially about current happenings on the Czech-Korean trade relations, new business opportunities for Czech companies, visits by delegations of South Korean exporters in the Czech Republic, the major fairs and exhibitions in Korea or other activities and events organized by our agency. I believe the report to be published on our website will become a useful source of information and a very welcome any comments and suggestions for improvement.
------------------------------------
Cílem těchto webových stránek je nejen poskytnout všeobecné informace o Koreji a její ekonomice, ale především informovat o aktuálním dění na poli česko-korejských obchodních vztahů, nových obchodních příležitostech pro české firmy, návštěvách delegací jihokorejských exportérů v ČR, hlavních veletrzích a výstavách konaných v Koreji či dalších aktivitách a akcích pořádaných naší agenturou. Věřím, že se zprávy zveřejňované na našich stránkách pro Vás stanou užitečným zdrojem informací a také velmi uvítám jakékoliv připomínky a podněty k jejich zlepšení.

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)

Zástupce

Pan DEPUTY DIRECTOR JUNG HYUN PARK
deputy director/zástupce ředitel


Zpět na seznam