Brokerage, M & A, cooperation/ Zprostředkování, M&A, kooperace

Co nabízíme:
M & A advisory (mergers and acquisitions)
-Search suitable partners for: cooperation, Specific market analysis, cooperation in distribution and sales, -support companies entering the Czech market, -accounting and tax advice, -audit, - Participation in building communication and organizational structures, -mediation contacts
------------------------------------
M&A poradenství (fúze a akvizice)
- vyhledávání vhodných partnerů pro: kooperace, specifické analýzy trhu, spolupráci v distribuci a prodeji
-podpora firem při vstupu na český trh, -účetnictví a daňové poradenství, -audit, - spoluúčast při budování komunikačních a organizačních struktur, -zprostředkování kontaktů

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
German-speaking society that wants to enter the Czech market, Czech companies wishing to entry markets in German speaking countries, a company that wants to expand
a company that is considering selling / discipleship, a company that is looking for a strategic partnership / sharing
-----------------------------------
německy hovořící společnost, která chce proniknout na český trh, české společnosti, které chtějí proniknout na trhy neměcky mluvících zemí, firma, která chce expandovat
firma, která uvažuje o prodeji / následovnictví, firma, která hledá strategické partnerství / podílnictví

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Služby

Zástupce

Paní Ing. Monika Zittová
Board of Directors/představenstvo
Zpět na seznam