Investment plan for Europe - corporate financing in the Czech Republic/Investiční plán pro Evropu - financování podniků v ČR

Co nabízíme:
We offer basic information about the financing of investment projects supported by the EU budget, especially in the Investment Plan for Europe - basic information about credit financing through the European Investment Bank and support from the European funds. Especially for large investment projects (ca.> 25 mil. EUR), for smaller projects or information about intermediate financial institutions in the country.
--------------------------------------
Nabízíme základní informace o možnostech financování investičních projektů podpořených z rozpočtu EU, zejména v rámci tzv. Investičního plánu pro Evropu - základní informace o úvěrovém financování prostřednictvím Evropské investiční banky a podpory ze strany Evropských fondů. Zejména pro velké investiční projekty (ca. > 25 mil. EUR), pro menší projekty případně informace o zprostředkujících finančních institucích v ČR.


Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Large corporate companies, small and medium enterprises in the country.
----------------------------------------
Velké korporátní firmy, malé a střední podniky v ČR.

Hledaná spolupráce:
  • Spolupráce ve V&V
  • Investice, financování
  • Služby

Zástupce

Paní Hana Nylander


Zpět na seznam