Investment plan for Europe - corporate financing in the Czech Republic/Investiční plán pro Evropu - financování podniků v ČR

Co nabízíme:
We offer basic information about the financing of investment projects supported by the EU budget, especially in the Investment Plan for Europe - basic information about credit financing through the European Investment Bank and support from the European funds. Especially for large investment projects (ca.> 25 mil. EUR), for smaller projects or information about intermediate financial institutions in the country.

For more see. http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_cs
------------------------------------------
Nabízíme základní informace o možnostech financování investičních projektů podpořených z rozpočtu EU, zejména v rámci tzv. Investičního plánu pro Evropu - základní informace o úvěrovém financování prostřednictvím Evropské investiční banky a podpory ze strany Evropských fondů. Zejména pro velké investiční projekty (ca. > 25 mil. EUR), pro menší projekty případně informace o zprostředkujících finančních institucích v ČR.

Více viz. http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_cs

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
large corporate companies, small and medium enterprises
-----------------------------
velké korporátní firmy, malé a střední podniky.

Hledaná spolupráce:
  • Spolupráce ve V&V
  • Investice, financování

Zástupce

Pan Zdeněk Čech
Economic adviser/ekonomický poradce


Zpět na seznam