Integrovaný Facility Management - technická údržba, ostraha/recepce, úklid a bezpečnostní technologie

Co nabízíme:
M2C is the largest Czech provider of technical services and maintenance, security services (security guards, concierge services, etc.) and cleaning. In portfolio we have great technology division primarily by security - CCTV, ACS, PZTS, EPS, entrance and exit systems and gateways, etc. We even developed its own logistics and security software, which manages the logistics processes within the industrial / logistics parks in transport.
-----------------------------------
M2C je největším českým poskytovatel služeb technické správy a údržby, služeb bezpečnostních (fyzická ostraha, recepční služby, atd.) a úklidových. Ve svém porfóliu máme i velkou divizi technologií především bezpečnostního charakteru - kamerové systémy, ACS, PZTS, EPS, vjezdové a výjezdové systémy a brány, atd. Dokonce jsme si vyvinuli svůj vlastní logisticko-bezpečnostní SW, který řídí logistické procesy uvnitř průmyslových/logistických areálů v rámci dopravy.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Each smaller company in the industry (and other industries) outsources services maintenance, security / reception or cleaning. M2C would like to be ranked on the list of potential client list in case of inquiries in the future. Also if these services, our potential client solves inhouse and outsourcing plans. M2C and I, as a representative of the company, we are here for these cases.
-----------------------------------------
Každá už i menší společnost v průmyslu (tak i v jiných odvětvích) outsourcuje služby údržby, ostrahy/recepce či úklidu. Je zde i fakt, že tyto služby těmto firmám v dnešní době již někdo poskytuje. M2C by se rádo zařadilo na seznam firem, které bude potenciální klient mít na seznamu v případě poptávek do budoucna. Může se také stát, že nyní s poskytovanými službami není spokojena a chtěla by změnu. To samé v případě, pokud tyto naše služby potenciální klient řeší inhouse a plánuje outsourcing. M2C a já, jako zástupce společnosti, jsme tady pro tyto případy.

Hledaná spolupráce:
  • Služby

Zástupce

Pan Ing, MBA Marek Růžička
Business Development/rozvoj obchodu


Zpět na seznam