RTLS - real time location system for indoor positioning/bezdrátové/ RTLS platforma pro lokalizování pohybujících se objektů uvnitř budov

Co nabízíme:
We offer wireless location platform that brings the part of the Industry 4.0 to Czech Industry. Our technology for precise positioning of moving objects in confined spaces, with an accuracy of up to 30 cm and is usable in manufacturing, warehousing, logistics and others.
---------------------------------------
Nabízíme bezdrátovou lokalizační platformu, která přináší část Industry 4.0 do českého průmyslu. Naše technologie pro přesné určení polohy pohybujících se objektů v uzavřených prostorách, s přesností až na 30 cm, je využitelná v oblasti výroby, skladů, logistiky a jiných.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We are looking for companies that solve the efficiency of internal processes, which can help real-time tracking, whether on the production line or in stores.
---------------------------------------
Hledáme společnosti, které řeší efektivitu vnitřních procesů, kde může pomoci real-time sledování pohybu, ať už na výrobní lince nebo ve skladech.

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Technická spolupráce
  • Služby

Zástupce

Pan Bc. Jan Souček
CEO/jednatel


Zpět na seznam