1. Profile 1
 2. Profile 2
 3. Profile 3

Supplies of high-grade steels / Dodávky ušľachtilých ocelí

What we offer:
We are a supplier of metallurgical semi products of high-grade steels ( PLATES and MERCHANT BARS - round, square and flat ) in the following assortment: QUENCHING & TEMPERING STEELS, EN 10083 ( C45, C55, C60, 25CrMo4, 42CrMo4, 30CrNiMo8, 34CrNiMo6 ... ), CASE - HARDENING STEELS, EN 10084 ( C15, 16MnCr5, 20MnCr5, 15CrNi6, 15NiCr13, 18CrNiMo7-6 ... ), NITRIDING STEELS, EN 10085 ( 31CrMoV9, 34CrAlNi7, 41CrAlMo7-10 ... ), SPRING STEELS, EN 10083, 10089 ( CK75, 51CrV4, 54SiCr6 ... ). SURFACE: Hot rolled - EN 10060 and forged - DIN 7527/6. SUPPLY - PROGRAMME: Round bars: Ø20 mm – Ø1300 mm, Square bars: 20 mm – 300 mm, Flat bars: 20 x 10 mm – 200 x 100 mm, Inspection certificate: EN 10204/3.1
----------------------
Ponúkame dodávky ušľachtilých ocelí ( plechy a tyče - kruhové, štvorcové a ploché ) v nasledujúcom sortimente:
Na zušľachťovanie, EN 10083: C45, C55, C60, 25CrMo4, 42CrMo4, 30CrNiMo8, 34CrNiMo6 ... , Cementačné, EN 10084: C15, 16MnCr5, 20MnCr5, 15CrNi6, 15NiCr13, 18CrNiMo7-6 ... , Nitridačné, EN 10085: 31CrMoV6, 34CrAlNi7, 41CrAlMo7-10 ..., Pružinové, EN 10083, 10089: CK75, 51CrV4, 54SiCr6 ... . Prevedenie: valcované za tepla - EN 100 60, kované - DIN 7527/6, Dodávaný sortiment: Tyče kruhové: Ø20 mm – Ø1300 mm, Tyče štvorcové: 20 mm – 300 mm, Tyče ploché: 20 x 10 mm – 200 x 100 mm, Atestová dokumentácia: EN 10204/3.1

What we are looking for:
We are looking for a manufacturing companies - suppliers of capital equipment and spare parts - in the engineering industry. We are looking for suppliers of high-grade steel, creep-resistant ( boiler ) and heat-resistant steels, lead and titanium materials, Semi-finished products: sheets, bars, tubes, flanges, elbows, forgings ...
---------------------
Hľadáme výrobné spoločnosti - dodávateľov investičných celkov a častí - v strojárenskom priemysle. Hľadáme dodávateľov ušľachtilých ocelí, žiarupevných a žiaruvzdorných ocelí, olovených a titánových materiálov,
Polotovary: plechy, tyče, rúry, príruby, kolená, výkovky...


Collaboration sought:
 • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
 • Subcontracting
 • Manufacturing agreement
 • Technical co-operation

Responsible

Mr Peter Gašparovič
Owner of the company/ Majiteľ spoločnosti

Supplies of creep-resistant ( boiler ) steels / Dodávky žiarupevných ( kotlových ) ocelí

What we offer:
We are a supplier of metallurgical semi products of creep-resistant ( boiler ) steels in the following assortment: BOILER PLATE - Grade: P265GH, P295GH, P355GH, 16Mo3, 3CrMo4-5 14MoV6-3, 10CrMo9-10, Sheet thickness: from 2 mm to 200 mm, Formats: standard, non-standard and shapes. ERCHANT BARS - round, squares and flat bars in grade P250GH, 16Mo3, 13CrMo4-5 14MoV6-3, 10CrMo9-10, PROFILES - angels equal und unequal, U, I, HEA, HEB, HEM in grade 16Mo3.
-----------------------
Ponúkame dodávky hutníckych polotovarov zo žiarupevných ocelí v následujúcom sortimente: PLECHY ŽIARUPEVNÉ ( KOTLOVÉ ) - dodávané akosti: P265GH, P295GH, P355GH, 16Mo3, 13CrMo4-5 14MoV6-3, 10CrMo9-10, Dodávané hrúbky plechov: od 2 mm do 200 mm, Ponúkame štandardné i neštandardné formáty ako aj výpalky.
TYČE ŽIARUPEVNÉ ( KOTLOVÉ ) - dodávané akosti: P250GH, 16Mo3, 13CrMo4-5 14MoV6-3, 10CrMo9-10, Dodávaný sortiment tyčí: tYče kruhové, štvorcové a ploché. PROFILY ŽIARUPEVNÉ ( KOTLOVÉ ) - sú dodávané v akosti 16Mo3, a v sortimente: tyče prierezu L, tyče U, I, HEA, HEB, HEM.What we are looking for:
Manufacturing companies in the engineering industry. Suppliers of capital equipment and spare parts for power engineering, metallurgy, paper and glass industries or cement industries.
--------------------------
Výrobné spoločnosti v oblasti strojárstva. Dodávatelia investičných celkov a náhradných dielov pre energetiku, hutnícky, papierenský a sklársky priemysel alebo cementárne.

Collaboration sought:
 • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
 • Subcontracting
 • Manufacturing agreement
 • Technical co-operation

Responsible

Mr Peter Gašparovič
Owner of the company/ Majiteľ spoločnosti

Supplies of lead and titanium materials / Dodávky olovených a titánových materiálov

What we offer:
We are a supplier of lead materials in the following assortment: LEAD PLATES and FOILS, Thickness: from 0,25 mm to 100 mm, Formats: standard and non-standard ( can be cut to size for the respective application ). We are a supplier of titanium materials in Grade: Ti Grade 1, Ti Grade 2,Ti Grade 5,Ti Grade 7, Ti6Al4V, and assortment: COILS - 0,5 mm to 1,5 mm, SHEETS - 0,5 mm to 50 mm, BARS ROUND - D4 mm to D 250 mm.
-------------------
Ponúkame dodávky olovených materiálov v následujúcom sortimente: PLECHY a FÓLIE OLOVENÉ - Hrúbka: 0,25 mm - 100 mm, Formáty: štandardné i neštandardné ( na mieru )
Ponúkame dodávky titánových materiálov v akostiach: Ti Grade 1, Ti Grade 2,Ti Grade 5,Ti Grade 7, Ti6Al4V, a sortimente: ZVITKY - hr. 0,5 mm - 1,5 mm, PLECHY - hr. 0,5 mm - 50 mm, TYČE KRUHOVÉ - D 4 mm - D 250 mm.

What we are looking for:
LEAD - manufacturing companies in the engineering industry and construction. Suppliers of equipment and spare parts for radiation protection in industry, hospitals and doctors' practices. Suppliers of sound insulation. TITAIUM - manufacturing companies - suppliers of equipment and parts in the engineering and power industry, chemical industry, pharmaceuticals industry, automotive and aviation.
------------------
OLOVO - výrobné spoločnosti v oblasti strojárstva a stavebníctva. Dodávatelia zariadení a náhradných dielov pre radiačnú ochranu v priemysle, nemocniciach a ordináciách lekárov. Dodávatelia zvukových izolácií. TITAN - výrobné spoločnosti - dodávateľov zariadení a dielov v oblasti strojárstva a energetiky, chemického priemyslu, medicínskej techniky, automobilového a leteckého priemyslu.


Collaboration sought:
 • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
 • Subcontracting
 • Manufacturing agreement
 • Technical co-operation

Responsible

Mr Peter Gašparovič
Owner of the company/ Majiteľ spoločnosti
back to list