ERP information system ABRA Gen /ERP informační systém ABRA Gen

Co nabízíme:
Information system (IS) ABRA is an ideal solution to support the company's management and registration of business processes covering the areas of trade, financial and economic agendas and managerial control and planning. Our information systems are fully modular. Looking example, accounting, CRM, e-commerce, Business Intelligence and functions for production control? You can assemble your own system to include only those features that you use. Innovation as the ability to watch in real time the results of your company on watch SmartWatch.
----------------------
Informační systém (IS) ABRA je ideálním řešením pro podporu řízení firmy a evidenci podnikových procesů pokrývajících oblasti obchodu, ekonomických a účetních agend a manažerské řízení a plánování. Informační systémy ABRA jsou plně modulární. Hledáte například účetnictví, CRM, e-shop, Business Intelligence nebo funkce pro řízení výroby? Můžete si sestavit vlastní systém tak, aby obsahoval jen ty funkce, které využijete. Novinkou je například možnost v reálném čase sledovat výsledky Vaší firmy na hodinkách SmartWatch.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Gen ABRA information system is designed for large and medium-sized companies as well as smaller family firms. ABRA Software is an ally in the development of more than 20,000 customers in 100 countries. Our products are available in several languages.
-----------------------------
Informační systém ABRA Gen je určen pro velké a střední podniky ale i menší rodinné firmy. ABRA Software je spojencem v rozvoji více než 20.000 zákazníků ve 100 zemích světa. Naše produkty jsou dostupné v několika jazykových verzích.

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Licence
  • Služby

Zástupce

Paní Pavlína Vojtěchovská
Business Development Specialist


Zpět na seznam