Engineering/strojírentsví

Co nabízíme:
As a construction company we offer the best quality,best price for our clients.Based on RE-DE advicement and research of market.Planning project management and cost control with our professional team in high quality standards.
---------------------------------
Jako stavební firma nabízíme nejlepší kvalitu, nejlepší cenu pro naše zákazníky. Na základě R &D poradenství a výzkum, trh. Plánování projektového řízení a kontrolu nákladů s naším profesionálním týmem ve vysokých standardech kvality.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
İnvestors from all over the world in construction field.
--------------------------------------
Investoři z celého světa v oblasti stavebnictví.

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Investice, financování

Zástupce

Pan Tanyolac Bayır
Engineering/inženýrství


Zpět na seznam