Support of international trade and of foreign direct investment/Podpora mezinárodního obchodu a zahraničních investic

Co nabízíme:
Experienced and industry specialist consultants of the CzechTrade Agency are ready to discuss with you your export intentions.
CzechInvest also promotes the Czech Republic abroad as a suitable location of mobile investment. It is the sole organization that may be superior authorities submit applications for investment incentives and supports Czech companies who are keen to join the supply chains of multinational companies. Through its services and development programs CzechInvest contributes to the development of domestic firms, Czech and foreign investors and the overall business environment. CzechInvest's services.
--------------------------------------
Zkušení a oborově specializovaní konzultanti agentury CzechTrade jsou připravení s vámi projednat vaše exportní záměry.
CzechInvest dále propaguje Českou republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic. Je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky, a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností. Prostřednictvím svých služeb a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá k rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí.
Služby CzechInvestu.Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:Hledaná spolupráce:
  • Investice, financování
  • Služby

Zástupce

Pan Patrik Reichl
Director of regional office ot the South Moravian Region/Ředitel regionální kanceláře pro Jihomoravský kraj


Zpět na seznam