APOS Consulting s.r.o.

Co nabízíme:
APOS Consulting Company Ltd. offers services in increasing productivity and ergonomics levels in companies. Our team consists of qualified processing and simulation engineers with years of experience in analysis, planning, simulation and optimization of production and logistics.
We offer implementation of projects through:
1. interdisciplinary team composed of internal staff and our consultants
2. supplies turnkey services
Focal topics in particular: • Implementation of lean, manufacturing principles, Increase productivity, Ergonomic analysis, Dynamic process simulation
-------------------------------------------------
Spoločnosť APOS Consulting s.r.o. ponúka služby v oblasti zvyšovania produktivity a úrovne ergonómie v podnikoch. Náš tím tvoria kvalifikovaní procesní a simulační inžinieri s dlhoročnými skúsenosťami v analýzach, plánovaní, optimalizácii a simulácii výroby a logistiky.
V tejto oblasti ponúkame realizáciu projektov formou:
1. interdisciplinárneho tímu zloženého z interných zamestnancov a našich konzultantov
2. dodávky služby na kľúč
Ťažiskovými témami sú najmä : implementácia princípov štíhlej výroby, zvyšovanie produktivity, ergonomické analýzy,
dynamická simulácia procesov.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We are looking for manufacturing and logistics companies with an interest to improve and streamline its processes.
--------------------------------------
Hľadáme výrobné a logistické spoločnosti, ktoré majú záujem zlepšovať a zefektívňovať svoje procesy.

Hledaná spolupráce:
  • Subdodavatelské služby
  • Technická spolupráce
  • Služby

Zástupce

Pan Ing. Zdeno Neuschl
simulation engineer/Simulačný inžinier

Pan Ing. Jan Kolarovič
Procesný inžinier
Zpět na seznam