Smart ICT Solutions / Chytrá ICT řešení

Co nabízíme:
Smart ICT Solutions / Chytrá ICT řešení

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We are looking for companies that are interested in streamlining its operation using modern software tools and experience of our consultants.
------------------------
Hledáme společnosti, které mají zájem zefektivnit svoje fungování pomocí moderních SW nástrojů a zkušeností našich konzultantů.

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Technická spolupráce
  • Licence
  • Služby

Zástupce

Pan Miroslav Hlaváč
Account Manager
Zpět na seznam