Business Promotion one-stop agency, free of charge/podpůrna one-stop kancelář je poskytována zdarma

Co nabízíme:
As the State of Brandenburg’s business development agency, we offer a full range of relocation services and support you in finding an appropriate site and a skilled workforce, applying for business incentives and getting in touch with technology-oriented partners. The ZAB offers investors a comprehensive range of services from a single source. Whether for advice on relocating to Brandenburg, investments for the development of a business site or support in R&D activities, the agency’s experts are at your disposal – free of charge.
--------------------------
Jako státní agentura na podporu podnikání Brandenburgu, nabízíme širokou škálu služeb a podporu při hledání vhodného pracovního místa a kvalifikovanou pracovní sílu, shromažďujeme obchodní pobídky a získat kontakty na partnery z technologického oboru. ZAB nabízí investorům ucelenou řadu služeb: investice do rozvoje podnikání, podpora při činnostech v oblasti výzkumu a vývoje, experti agentury jsou k dispozici - bez poplatku.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Companies interested in Business activities in Germany´s Capital Region. Companies and r+d institutions looking for business cooperation with companies and R&D institutions from Germany´s Capital Region.
-----------------------------------
Společnosti, které mají zájem podnikat v Německu. Firmy, vědecké a výzkumné instituce, a ti kteří hledají obchodní spolupráci s firmami nebo instituce V & V z německého regionu.

Hledaná spolupráce:
  • Spolupráce ve V&V
  • Investice, financování
  • Služby

Zástupce

Pan Dr Philipp Steinkamp
Regional Representative/regionální zástupce
Zpět na seznam