Services of an energy consultant or alternatively an external energy expert / Služby směřující k dosažení úspor všech druhů energií

Co nabízíme:
We offer the services of an energy consultant or alternatively an external energy expert - to help clients lower their operational energy costs through relatively low-cost measures. Our approach is comprehensive: from setting-up the technology, offtake diagrams, connection points and servicing expertise to offtake audits, invoice and energy pricing verification.
We offer cost/benefit analyses for combined heating systems.
Our EPC offer is very favourable and includes working out buildings' energy labels in compliance with the new amendment of the regulation co. This service is of particular interest to real-estate agencies and banks.
-----------------
- především služby energetického poradce, případně externího energetika – orientováno na snížení provozních nákladů za energie cestou nízkonákladových opatření
- „cost benefit“ analýzy pro kombinované systémy vytápění.
- výhodné podmínky pro zpracování energetických štítků budov dle nové novely zákona platné od r.2014.


Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Cooperation with the administrative managers of production and operating units in the area of ​​certification BREEAM, LEED
and with certification companies.
------------------
Spolupráci se správci administrativních výrobních, provozních celků, v oblasti certifikace BREEAM, LEED
a s certifikačními společnostmi.

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Technická spolupráce
  • Licence
  • Služby

Zástupce

Paní Ing. Ilona Damborská
Sales manager / obchodní ředitelka
Zpět na seznam