1. Profil 1
 2. Profil 2
 3. Profil 3

RTU Storm

Co nabízíme:
Storm-01 is an advanced terminal with a powerful ARM processor, Ethernet communication interface, RS232 / 485, and an integrated GPRS / LTE modem. Inputs and outputs - 16DI, 4AI, 4DO. The system also includes a series of expansion modules to increase the capacity of inputs and outputs. The possibility of using universal and special firmware for many different applications based SW Storm.
--------------------------------------
Storm-01 je pokročilý terminál s výkonným procesorem ARM, komunikačním rozhraním Ethernet, RS232/485, a integrovaným GPRS/LTE modemem. Vstupy a výstupy – 16DI, 4AI, 4DO. Součástí systému je i řada rozšiřujících modulů pro zvýšení kapacity vstupů a výstupů. Univerzálního i speciální firmware pro různé druhy aplikací na bázi SW Storm.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
System integrators using our products.
Companies looking for a data collection device.
Energy companies.
Distributors media (electricity, gas, water, heat).
-------------------------------
Systémové integrátory využívající naše produkty.
Společnosti hledající zařízení pro sběr dat.
Energetické společnosti.
Distributory médií (elektřína, plyn, voda, teplo).

Hledaná spolupráce:
 • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
 • Subdodavatelské služby
 • Výrobní dohoda
 • Technická spolupráce
 • Spolupráce ve V&V
 • Služby

Zástupce

Pan Ing. Jindřich Zoubek
Chief Sales manager/Manažer obchodu


SW Twister2013

Co nabízíme:
Twister2013 is modern software for Linux and Windows operating systems. Utilized in systems for data acquisition, distribution and processing. With long term data archiving and visualization clients creates SCADA system.

- Scalable and Modular SW
- Numerous communication protocols
- Parametrization, Remote Control
- Data Archiving
- Cyber Security
------------------
Twister2013 je moderní software pro operační systém Linux nebo Windows. Použití v systémech pro sběr, přenos a zpracování telemetrických dat. Společně s dlouhodobou archivací dat a zobrazovacími klienty vytváří plnohodnotný SCADA systém.

- Škálovatelný a modulární SW
- Řada komunikačních protokolů
- Parametrizace, vzdálený dohled a správa
- Možnost archivace dat
- Kybernetická bezpečnost

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
System integrators using our products.
Companies seeking products such konvcentrátor data communication concentrator, a protocol converter.
Energy companies.
Distributors media (electricity, gas, water, heat).
Companies looking for a monitoring system of energy management.
Companies looking for system monitoring and diagnostics technology.
Companies lacking SW type Twister2013 to complement their software, thus selling products through OEM.
--------------------------------------------
Systémové integrátory využívající naše produkty.
Společnosti hledající produkty typu datový konvcentrátor, komunikační koncentrátor, konvertor protokolů.
Energetické společnosti.
Distributory médií (elektřína, plyn, voda, teplo).
Společnosti hledající systém monitoringu hospodaření s energiemi.
Společnosti hledající systém monitoringu technologie nebo diagnostiky.
Společnosti jimž chybí SW typu Twister2013 pro doplnění jejich SW, tedy prodej produktu formou OEM.


Hledaná spolupráce:
 • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
 • Subdodavatelské služby
 • Výrobní dohoda
 • Technická spolupráce
 • Spolupráce ve V&V
 • Licence
 • Služby

Zástupce

Pan Ing. Jindřich Zoubek
Chief Sales manager/Manažer obchodu


visualization TechSight/Vizualizace TechSight

Co nabízíme:
TechSight is fat visualization client created for grafical presentation of technological data of telemetry, dispatching and control systems and SQL databases. It has support for Linux and Windows. Supported by SW paltforms of TECHSYS company. Also version for web client and mobile phones available.
----------------
TechSight je chytrý (tlustý) vizualizační klient určený pro grafickou prezentaci technologických dat z telemetrií, z dohledových a řídicích systémů a z jejich SQL databází. Je podporován SW platformami TECHSYS. Je určen pro prostředí Windows i Linux. Dostupná webová verze klienta a verze pro mobilní telefon.

Hledaná spolupráce:
 • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
 • Subdodavatelské služby
 • Výrobní dohoda
 • Technická spolupráce
 • Spolupráce ve V&V
 • Licence
 • Služby

Zástupce

Pan Ing. Jindřich Zoubek
Chief Sales manager/Manažer obchodu


Zpět na seznam