Ocelové kování, výroba, prodej náhradních dílů, výtahové podlahy a kabinové dveře, automobilový průmysl/Steel-metal forging,manufacturing,spare parts,manufacture of elevator floor and cabin door,automotive side industry,cnc laser cutting and bending

Co nabízíme:
Automotive Side Industry. Having improved our machine park, production of welded metal parts and sheet steel materials has been also accomplished. Production of Elevator Cabin and Floor Door. With our accomplishment of Elevator Cabin and Floor Doors which are our new product, we have entered the Elevator Sector with our YENER-SAN quality. GSM Assembly Apparatuses. As of the year of 1998 our Firm, having interested in the GSM Sector, has been proceeding its productions on this direction. Our Firm has been continuing to produce assembly elements of Base Stations (at top of buildings and tower) owned by such GSM operators as Turkcell, Vodafone, Avea, etc.
CNC Laser Cutting and Bending - After obtaining the laser beam has become easy; its fields of application have been increased. It is used in the field of engineering to perform the welding, cutting and drilling works. The production made with laser ensures both automation and minimize the production defects.
----------------------------------------
Automobilový průmysl - díky strojovému parku lepší výroba svařovaných kovových dílů a plechového materiálu
Výroba kabin a podlahových dveří pro výtahy. GSM Montážní přístroje - pokračujeme ve výrobě montážních prvků základnových stanic (v horní části budovy a věže) vlastněných těmito GSM operátorů (urkcell, Vodafone, Avea, atd.). CNC laserové řezání a ohýbání - díky laserovému paprsku byly zvýšeny aplikace pro strojírenství: provádíme svařování, řezání a vrtání. Produkce s laserem zajišťuje jak automatizaci, tak minimalizuje výrobní vady.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Buyer and distributor partners
---------------------------------------
Nákupčí a distribuční partnery

Hledaná spolupráce:
  • Výrobní dohoda

Zástupce

Pan Nedret Yener
owner/majitel
Zpět na seznam