automotive components/automobilové súčiastky

Co nabízíme:
Products for the automotive industry representing the essential accessories and tips on pulls the handbrake and the Push-Pull Bowden, precision rivets, accessories for window opening mechanism.

Another group of components form the highly stressed components for so-called. heavy duty, components, hydraulic cylinders, mainly steel components silent and other complex machined parts.
----------------------------------
Výrobky pre oblasť automobilového priemyslu predstavujúce hlavne príslušenstvá a koncovky na tiahlá ručných bŕzd a na ťažno-tlačné bovdeny, presné nity, príslušenstvá na mechanizmus otvárania okien.

Ďalšiu skupinu súčiastok tvoria vysoko namáhané súčiastky pre tzv. heavy duty, súčasti hydraulických valcov, prevažne oceľové komponenty silentblokov a iné komplexné obrábané dielce.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Seeking customer that we can offer our free production capacities on CNC lathes, CNC milling machines, grinders and other highly productive technology.

We are looking for partners who need just-in-time deliveries from an experienced entrepreneur's company in the market.
------------------------------
Hľadáme zákazníka ktorému môžeme ponúknuť naše voľné výrobné kapacity na CNC sústruhoch, CNC frézach, brúskach a inej vysoko produktívnej technike.

Hľadáme partnera ktorý potrebuje JIT dodávky od zabehnutej firmy na trhu.

Hledaná spolupráce:
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda
  • Technická spolupráce

Zástupce

Pan Ing. Michal Ďuračka
konateľ/executive director
Zpět na seznam