1. Profil 1
 2. Profil 2
 3. Profil 3

Laser Tube Profiling - Metal Laser Cutting Services for Hollow Sections on 5-Axis/laserové profilování/řezání trubek/trubic, řezání plechu laserem, duté profily na 5-Axis

Co nabízíme:
The JS Lasertechnik is running the TruLaser Tube 7000 from TRUMPF and the LT20 of ADIGE, a new big tube laser cutting machine which can cut up-to 500 mm in diameter ment for the heavy steel engineering industry. Both of these machines boost skills, range of service and cost reduction for our clients. We are a wise choice for stair-, railing- and balcony constructions as well as metal furniture, structural and civil engineering or any other frame construction imaginable. Already subcontracting for well-known large enterprises we are capable of matching the highest demands in quality, reliability and mass.
-------------------------------------
JS Lasertechnik pomocí TruLaser Tube 7000 od firmy TRUMPF a LT20 z Adige, má nový řezací laserový stroj na velké trubice, který může snížit až 500 mm v průměru, vhodný pro těžké ocelové strojírenství. Oba tyto stroje posílí rozsah poskytovaných služeb a sníží náklady pro naše klienty. Dobrá volba pro schodišťové, zábradlí a balkónové konstrukce, jakož i pro kovový nábytek, kontrukční a inženýrské stavby nebo jakékoliv jiné rámové konstrukce p. Klademe nejvyšší nároky na kvalitu, spolehlivost a hmotnost.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Pilot-Projects, Cooperations (Projects, Value-Chain-Participation, Supplier, Training), Business / Sub-Contract Production, Innovative (processing) Technology
-------------------------------------
Pilotní projekty, Kooperace (projekty, řetězce, účast veřejnosti, dodavatelé, školení), Obchod / společná výroba, Inovativní (zpracování) technologie

Hledaná spolupráce:
 • Subdodavatelské služby
 • Výrobní dohoda
 • Technická spolupráce
 • Spolupráce ve V&V
 • Služby

Zástupce

Pan Mats-Milan Müller
Marketing and International Management


Laser Profiling - Metal Laser Cutting Services/řezání plechu pomocí laseru, profilování

Co nabízíme:
The JS Lasertechnik GmbH is an SME looking for new clients on the international market who need small or large series of individually processed metal parts and assemblies. Already supplying diverse big players of the german industry we are capable of produce not just small but also very large series within a range of 2,5m x 6m. We are looking forward to meeting you at the fair 2016. We are experts in metal processing and manufacturing of metal products matching the individual needs of our clients. As supplier of sub-contract laser cutting services we offer an extremely wide range of metal working services, beyond the simple cutting process. A professional work-flow management combined with a very flexible storage is guaranteeing reliable processing times. Automated loading-upgrades and double-headed laser centers make it possible to produce single parts as well as large-scale series qualitative, absolutely time and material efficient. We are using diverse CO²-Laser Machines being able to cut sheets up to a length of 2,5m x 6m.
--------------------------------
Hledáme nové klienty na mezinárodním trhu, kteří potřebují malé nebo velké série individuálně zpracovaných kovových dílů a sestav. Umíme malé i velmi velké série v rozmezí 2,5m x 6m. Jsme odborníky na zpracování kovů a výrobu kovových výrobků, které odpovídají individuálním potřebám našich klientů. Jako dodavatel laserových řezacích služeb nabízíme mimořádně širokou škálu kovových pracovních služeb, kromě jednoduchého procesu řezání. Profesionální řízení workflow v kombinaci s velmi flexibilním skladováním zaručuje spolehlivou dobu zpracování. Používáme různé CO² laserového stroje a můžeme řezat plechy až do délky 2,5m x 6m.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
The JS Lasertechnik is offering a service, every company working with metal needs. So most of the time our clients already have suppliers from which they source their material. The simple trick is to be better than the others by constantly orientating and matching the ever changing needs of our clients. Give us a chance to convince you!
We are looking for clients who value the German quality and reliability. At best medium to large scale production and more complex solutions which range within our skills of metal processing.
-------------------------------------
JS Lasertechnik nabízí službu každé firmě, která pracuje s kovy. Trik je v tom, být lepší než ostatní - tím reagujeme na neustále se měnící potřeby našich klientů. Dejte nám šanci přesvědčit vás! Hledáme klienty, kteří si cení německé kvality a spolehlivosti. Nabízíme produkci ve velkém měřítku a složitější řešení v rámci našich zkušeností při zpracování kovů.

Hledaná spolupráce:
 • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
 • Subdodavatelské služby
 • Výrobní dohoda
 • Technická spolupráce
 • Spolupráce ve V&V

Zástupce

Pan Mats-Milan Müller
Marketing and International Management


CAD - Technical Drawing/CAD - Technické kreslení

Co nabízíme:
Concerning the needs of our customers, we have recently added CAD Services to our portfolio, which so far have found an incredible popularity. Starting last fall, the JS Lasertechnik Group has a significant contribution on the renovation of the Zeiss-Planetarium in Berlin and developed in cooperation with the customer, the entire frame construction by using CAD technology. All other competitors refused to work on this demanding project. Using advanced software technology we are able to transfer simple drawings into useful data, designs and construction plans.
-------------------------------------
Co se týče potřeb našich zákazníků nabízíme CAD služby. JS Lasertechnik Group přispěla k renovaci Zeiss-Planetarium v Berlíně a vyvinuli jsme celé rámové konstrukce pomocí CAD technologií. Použití pokročilých softwarových technologií jsme schopni přenášet jednoduché výkresy do užitečných dat, návrhů a stavebních plánů.

Hledaná spolupráce:
 • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
 • Subdodavatelské služby
 • Výrobní dohoda
 • Technická spolupráce
 • Spolupráce ve V&V

Zástupce

Pan Mats-Milan Müller
Marketing and International Management


Zpět na seznam