Technological lines for bulk material/Technologické linky na sypký materiál

Co nabízíme:
We focus on storage, transport, dosing, weighing, mix and dispatch any loose materials of different granularity in terms of the number of media to extreme conditions in terms of temperature or explosion. Our main activity is the design, manufacture and delivery of complete production lines and plants for production and logistics of various bulk materials, eg. sand, cement, lime, plastic granulate, feed mixtures, fertilizers and the like. Based on the specific needs and requirements of the customer design completely new solutions, or extending existing technology. In addition to the complete technological units also we offer a separate delivery of the individual components in the areas of storage (silos, hoppers, tanks, reservoirs, ...), transportation and dispensing systems (auger, conveyor, bucket and of the target conveyors, feeders, ...), weighing, mixing and dispatch systems . Of course, the delivery of technological units as well as command and control systems, designed according to customer requirements, with the possible visualization and remote access and control.
---------------------------------------
Umíme skladovat, dopravovat, dávkovat, vážit, míchat a expedovat jakékoliv sypké materiály různé zrnitosti v podmínkách od běžných prostředí až po extrémní podmínky z hlediska teploty či výbušnosti. Naší hlavní činností je návrh, výroba a dodávka kompletních technologických linek a celků pro výrobu a logistiku různých sypkých materiálů, jako je např. písek, cement, vápno, plastové granuláty, krmné směsi, hnojiva apod. Na základě specifických potřeb a požadavků zákazníka navrhneme zcela nová řešení, případně rozšíření stávající technologie. Kromě kompletních technologických celků nabízíme také samostatné dodávky jednotlivých komponent z oblastí skladování (sila, násypky, nádrže, zásobníky,…), dopravních a dávkovacích systémů (šnekové, pásové, korečkové a terčíkové dopravníky, dávkovače,…), vážicích, míchacích či expedičních systémů. Samozřejmostí k dodávce technologických celků jsou i řídicí a ovládací systémy, navržené přesně dle potřeb zákazníka, s případnou vizualizací či dálkovým přístupem a ovládáním.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Customers working with bulk materials (building materials, plastic granules).
---------------------------------------
Zákazníky, kteří pracují se sypkými materiály (stavebními materiály, plastovými granuláty).

Hledaná spolupráce:
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda
  • Technická spolupráce

Zástupce

Pan Ing. Tomáš Kůdela
Commercial - Technical Director/Obchodně - technický ředitel
Zpět na seznam