deductions expenses (costs) for research and development/Aplikácia super odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

Co nabízíme:
Technical and economic advice:
- Selection of projects fulfilling the criteria for research and development
- Counting the costs incurred directly in connection with the implementation of research and development projects
- Preparation of documentation for support of defense projects and spending on research and development
-------------------------------------------
Technicko-ekonomické poradenstvo:
- výber projektov splňujúcich kritéria výskumu a vývoja
- spočítanie výdavkov vynaložených priamo v súvislosti s realizáciou projektov výskumu a vývoja
- spracovanie dokumentácie pre podporu obhajoby projektov a výdavkov na výskum a vývoj


Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
The company undertaking the research or development
-----------------------------------------
Firmy realizujúce výskum alebo vývojHledaná spolupráce:
  • Spolupráce ve V&V
  • Investice, financování

Zástupce

Pan Ing. Martin Gondár
CEO/jednatel


Zpět na seznam